Wat zijn uw rechten en plichten als u ziek bent?

Bent u ziek? Dan moet u uzelf ziekmelden. U moet dan tijdelijk niet meer werken. Het is belangrijk dat u de juiste regels volgt om zo snel en goed mogelijk te herstellen. Herstelt u niet meer? Dan kunt u misschien een uitkering krijgen. U ee uw werkgever moeten zich aan de regels houden. Deze tool geeft u inzicht in uw rechten en plichten bij ziekte. Ook kunt u extra informatie krijgen over specifieke onderwerpen.

Wanneer?

  • Als u (vaak) ziek bent. Of langdurig ziek.
  • Als u wil weten of uw werkgever het loon tijdens uw ziekte moet doorbetalen. Of dat u een uitkering krijgt van het UWV.
  • Als u meer wil weten over uw privacy, uw recht op vakantie, loondoorbetaling, afspraken en/of controles bij ziekte.
  • Als u meer wil weten over uw vakantie en/of verblijf in het buitenland tijdens ziekte.
  • Uw rechten en plichten bij veranderingen in uw persoonlijke situatie tijdens ziekte.
  • Uw rechten en plichten als u meerdere banen hebt (nevenwerkzaamheden uitvoert) terwijl u ziek bent.
  • Als u meer wil weten over ontslag terwijl u ziek bent.

Hoe?

  • Alle vragen beantwoorden duurt ongeveer 10 minuten.
  • Klaar? U wordt meteen doorverwezen naar de juiste informatie en/of tools!
  • De tool is helemaal gratis.