Home > Oproepwerknemer

Oproepwerknemer

Hieronder vindt u informatie over uw positie als oproepkracht. Verder worden de consequenties van het Corona-virus voor oproepkrachten uitgelegd.

Uw positie als oproepkracht - bent u een oproepkracht?

Weet u niet zeker of u een oproepkracht bent? Dit staat meestal in uw arbeidscontract. Vaak bent u een oproepkracht als u een 0-uren contract of een min-max contract hebt. Ditzelfde geldt als u een vast aantal uren werkt, maar uw arbeidsomvang toch verschilt doordat u veel overuren of consignatie-, bereikbaarheids-, of aanwezigheidsdiensten draait. In sommige arbeidsovereenkomsten staat dat de werknemer ‘een gemiddeld aantal uren’ per maand of per jaar werkt. Als dat bij u zo is, kan het een lastige situatie worden. Uw werkgever kan u de eerste maanden bijvoorbeeld veel oproepen, maar dan hebt u aan het einde van het jaar misschien maar weinig werk. Of uw werkgever roept u de eerste periode heel weinig op, bijvoorbeeld door het Corona-virus, maar dan moet u in de laatste maanden van het contract opeens heel veel werken. Wij raden u aan in deze gevallen contact met ons op te nemen. Met onze tool kunt u er gemakkelijk achter komen of u een oproepkracht bent.

Klik hier voor de tool.

Onzekerheid als oproepkracht

U hebt als oproepkracht in ieder geval recht op zekerheid. Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u weet op hoeveel salaris u iedere maand minimaal kunt rekenen. Vraag uw werkgever om deze zekerheid. Wil hij niet meewerken? Vertel hem dat u sinds 1 augustus 2022 daar volgens de wet recht op hebt.

Het Corona-virus en uw positie als oproepkracht

Als gevolg van het Corona-virus hebben sommige werkgevers minder werk. Hierdoor kan het zijn dat uw werkgever u minder vaak of helemaal niet meer oproept. Als u een oproepkracht bent, is uw werkgever namelijk niet verplicht u op te roepen of uw loon door te betalen. Dit is anders als u een contract met een vast (minimum) aantal uren hebt. Dan is uw werkgever verplicht u deze uren uit te betalen, ook als hij u door het Corona-virus niet oproept.

Uw werkgever moet u het 4 dagen van te voren laten weten als hij de oproep wilt wijzigen of intrekken. Heeft uw werkgever u minder dan 4 dagen geleden opgeroepen, maar trekt hij nu wegens het Corona-virus de oproep in? Dan hebt u alsnog recht op loon over deze uren. Let op: in uw cao kan staan dat voor u en uw werkgever andere regels gelden. Met onze tool kunt u controleren of uw werkgever u nog mag oproepen, de oproep mag wijzigen of uw oproep mag intrekken. Ook kunt u erachter komen of u alsnog recht heeft op loon.

Klik hier voor de tool.

Uw positie als oproepkracht – uw gemiddeld aantal uren

Hebt u al 3 maanden voor uw werkgever gewerkt? En roept hij u opeens minder of niet meer op? In sommige gevallen kunt u zich dan beroepen op een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat betekent kort gezegd dat u bij uw werkgever aangeeft dat u gemiddeld een vast aantal uren werkt. U hebt dan recht op loon over dat gemiddelde aantal uren. Om dit te berekenen neemt u het gemiddelde aantal uren dat u in 3 aaneengesloten maanden hebt gewerkt. Werkte u in december bijvoorbeeld 96 uur, in januari 160 uur en in februari 128 uur, dan telt u deze uren bij elkaar op en deelt u dit door 3. In dit geval zal uw rechtsvermoeden van de arbeidsomvang uitkomen op 128 uur per maand. Soms staat in uw cao over welke maanden u het gemiddelde aantal uren moet berekenen. Staat er niks in uw cao? Dan kunt u zelf 3 aaneengesloten maanden kiezen die weergeven wat normaal is. U kunt dus niet zomaar maanden kiezen. Soms zijn ook niet 3, maar meer maanden representatief voor het gemiddelde. Dat zijn dan vaak 12 maanden, dus een jaar.

Als u bij uw werkgever een beroep doet op dit rechtsvermoeden betekent dit dat uw werkgever u deze uren moet uitbetalen, ook als hij geen werk voor u heeft. U hebt dan dus recht op loon over deze uren. Betaalt uw werkgever deze uren niet uit? Dan kunt u een loonvordering instellen. Dit is alleen anders als in uw arbeidscontract staat dat uw werkgever u niet hoeft uit te betalen als er geen werk is. Dit mag slechts voor de eerste 6 maanden.

Uw positie als oproepkracht - langer dan één jaar in dienst

Weet u zeker dat u een oproepkracht bent? En werkt u 12 maanden of langer bij uw werkgever? In de wet staat dat uw werkgever u dan een aanbod moet doen voor een vast aantal uren. Hij moet dit uiterlijk in de 13e maand doen. Werkt u dus bijvoorbeeld van juni 2021 tot en met mei 2022, dan moet uw werkgever in juni 2022 u een aanbod doen. Doet hij een aanbod? Dan hebt u een maand om het aanbod te accepteren. Doet hij bijvoorbeeld op 15 juni 2022 een aanbod, dan moet u uiterlijk 14 juli 2022 laten weten of u het aanbod accepteert. Met onze tool kunt u erachter komen of uw werkgever u een aanbod moet doen. Als dit het geval is krijgt u een handige brief om hem hierop te wijzen.

Klik hier voor de tool.

Uw positie als oproepkracht bij beëindiging van uw contract

Uw werkgever mag uw arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigen. Hij heeft daar een goede reden voor nodig. Deze regels staan opgesomd in de wet. Dat er minder werk is door het Corona-virus is waarschijnlijk geen goede reden. Wij hebben een tool ontwikkeld waarin u gemakkelijk kunt controleren of uw werkgever uw arbeidsovereenkomst mag beëindigen. Na het invullen van deze tool krijgt u ook handige hulpmiddelen om uw ontslag aan te vechten, zoals voorbeeldbrieven en een verweerschrift.

Klik hier voor de tool.← Terug naar de homepage