Transitievergoeding WAB berekenen

Wanneer niet de WAB-berekeningswijze?

 • De arbeidsovereenkomst eindigt vóór 1 januari 2020
 • De werkgever (of werknemer) heeft een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter vóór 1 januari 2020
 • De werkgever (of werknemer) is een verzoek om toestemming voor opzegging bij het UWV gestart vóór 1 januari 2020


 • Is één van bovenstaande situaties van toepassing? Gebruik dan de andere berekeningstool voor werkgever of werknemer. U vindt deze op onze site. Gaat het om een vaststellingsovereenkomst? Of twijfelt u? Kies dan voor de Keuzehulp Transitievergoeding. Deze staat ook op onze site.

  Wat?

  • Deze tool berekent de hoogte van de transitievergoeding zoals na 1 januari 2020 geldt.
  • Met alle factoren en uitzonderingen wordt rekening gehouden. Deeltijdontslag en de Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid worden berekend.
  • Duidelijke vragen met toelichtingen en voorbeelden.
  • Voor werknemers én werkgevers. Bent u werknemer? Vul het dan in alsof u werkgever bent. Waar "u" staat, wordt dan "uw werkgever" bedoeld.


  Hoe?

  • Ongeveer 5 minuten invultijd
  • Arbeidsovereenkomst, salarisstroken en/of jaaropgave bij de hand houden
  • De tool is volledig gratis.