Transitie­­vergoeding Wwz berekenen

Wanneer gebruikt u de Wwz-berekeningswijze?

 • De arbeidsovereenkomst eindigt vóór 1 januari 2020
 • De werkgever (of werknemer) heeft vóór 1 januari 2020 ontbinding verzocht bij de kantonrechter
 • De werkgever heeft vóór 1 januari 2020 toestemming tot opzegging gevraagd aan het UWV


 • Zijn bovenstaande situaties niet van toepassing? Gebruik dan de andere berekeningstool: WAB. U vindt deze op onze site. Gaat het om een vaststellingsovereenkomst? Of twijfelt u? Kies dan voor de Keuzehulp Transitievergoeding. Deze staat ook op onze site.

  Wat?

  • Duidelijke vragen met toelichtingen en voorbeelden.
  • Met alle factoren en uitzonderingen wordt rekening gehouden.
  • De enige tool zonder afrondingsfouten.
  • 2 uitkomsten; ook een meer of minder gunstige uitkomst als het contract iets eerder of later eindigt.

  Hoe?

  • Ongeveer 5 minuten invultijd
  • Arbeidsovereenkomst, salarisstrook, jaaropgave en/of andere relevante stukken bij de hand houden
  • De tool is volledig gratis