Home > Meer informatie over afspiegeling

Meer informatie over afspiegeling

Als binnen een bedrijf wordt gereorganiseerd of om andere bedrijfseconomische redenen ontslagen vallen, wordt door het afspiegelingsbeginsel bepaald welke werknemers voor ontslag in aanmerking moeten komen. Dit is een lastig beginsel waarbij ten eerste werknemers in 5 leeftijdsgroepen worden verdeeld. Vervolgens moet gerekend worden met de aantallen per leeftijdsgroep en het aantal benodigde ontslagen. Als binnen een leeftijdsgroep werknemers zitten die bijvoorbeeld de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben die binnen 26 weken afloopt, moeten deze werknemers na de berekening alsnog als eerst voor ontslag in aanmerking komen.

De tool voor de afspiegeling zet al deze ingewikkelde stappen voor u. Door eenvoudig een personeelsbestand in Excel-formaat (.xlsx) te uploaden en slechts 5 stappen te doorlopen, weet u precies wie wel of niet voor ontslag in aanmerking komen. Daarbij wordt ook de reden gegeven en wordt aangegeven wat de rangorde van de werknemers is.

In de handleiding kunt u een uitgebreidere toelichting lezen.

Werknemers die gebruik maken van de tool 'Mag Ontslag', kunnen met ons contact opnemen om mogelijk gratis gebruik te maken van de tool voor het maken van de afspiegeling. Bent u werkgever of advocaat, dan kunt u ook contact opnemen voor een eventuele licentie of de tool eenmalig kopen. U kunt dan 2 weken gebruik maken van de tool en de stappen zo vaak als nodig herhalen.

← Terug naar de homepage