Home > Ontstaan en doel

Ontstaan en doel

Arbeidsmarktresearch UvA B.V. (ARR) is onderdeel van de UvA Holding B.V. en verbonden aan de vakgroep Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. ARR staat onder leiding van Mr . Rachel Rietveld.

Ontstaan

In 2010 is ARR opgericht door prof. dr. Evert Verhulp. ARR is gestart met Hoe Lang Werkloos. Deze tool berekent de te verwachte werkloosheidsduur na een ontslag. Een werknemer kon tot 1 juli 2015 bij een kennelijk onredelijk ontslag recht hebben op een schadevergoeding. In twee arresten van de Hoge Raad werd overwogen dat de kantonrechtersformule niet kon worden gebruikt voor de vaststelling van de schade. De schadevergoeding  voor kennelijk onredelijk ontslag moest worden vastgesteld overeenkomstig de regels van begroting van schadevergoeding. De te verwachte werkloosheidsduur was daarbij een belangrijk element. Er was geen hulpmiddel beschikbaar om deze werkloosheidsduur te berekenen. Dat is het startschot geweest voor de ontwikkeling van Hoe Lang Werkloos.

In aansluiting op Hoe Lang werkloos is de tool KOO gelanceerd. Dit is een digitale, interactieve beslisboom die een inschatting geeft van de kans van slagen in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Deze tool had een nauwkeurigheid van 93%.

Sinds 1 juli 2015 is de Wwz in werking getreden en is het ontslagrecht erg veranderd. Voor het nieuwe ontslagrecht zijn verschillende tools ontwikkeld, waaronder Mag Ontslag, de Transitievergoedingstool, Tijdelijk of vast contract en de Afspiegelingstool. De ontslagtool geeft een inschatting van uw positie bij (een dreigend) ontslag en genereert persoonlijke documenten. Voor alle ontslaggronden is een tool beschikbaar. Dit zijn bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding of bedrijfseconomische redenen.

Doel

Het doel van ARR is het toegankelijker maken van het recht. De verschillende tools dragen hieraan bij. De tools zijn van hoogwaardige kwaliteit. Door gebruik te maken van de tools ontvangt u een betrouwbaar en begrijpelijk advies tegen een zeer laag tarief (in sommige gevallen zelfs gratis).

← Terug naar de homepage