Hoe Lang in Dienst

Wat?

  • Berekening van de te verwachten resterende baanduur van een individuele werknemer;
  • Gebaseerd op maximaal 24 actuele variabelen.
  • Meest recente conjunctuurvariabelen.

Wanneer?

  • De werknemer maakt aanspraak op een billijke vergoeding.
  • De hoogte van deze vergoeding moet worden onderbouwd.

Voor wie niet geschikt?

  • Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • Werknemers die bij indiensttreding jonger dan 16 jaar of ouder dan 62 jaar waren;
  • Uitzendkrachten, stagiairs en werknemers met een WSW-dienstbetrekking.

Download de rekenhulp om met de uitkomst makkelijk de geschatte inkomensschade te berekenen!