Tijdelijk of vast contract?

Wilt u weten of een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan, omdat meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen?

Gebruik daarvoor deze tool:

  • Na een aantal vragen vult u de data van de arbeidsovereenkomsten in.
  • Oud en nieuw recht, overgangsrecht en ook afwijkingen bij cao zitten in de tool.
  • Een overzicht van de contracten, of een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan en zo ja per wanneer.
De tool vraagt het volgende:
  • Circa 10 minuten doorlooptijd
  • U hebt de in- en uitdiensttredingsdata bij de hand
  • De tool is volledig gratis